Yleiset ehdot

NOVASOLin nettisivujen käyttöehdot

NOVASOL A/S, Virumgårdsvej 27, DK-2830 Virum.

Tämän sivuston on luonut NOVASOL. NOVASOLilla on yksinoikeus sivustoon.

Tämä on NOVASOLin kotisivu. Kun vierailet www.novasol.fi-sivulla hyväksyt automaattisesti käyttöehdot. Jos et hyväksy ehtoja, ei sinulla ole oikeutta käyttää NOVASOLin sivustoa.

NOVASOLilla on yksinomainen oikeus kotisivustoonsa. Tekijänoikeus ei rajoitu ainoastaan itse www.novasol.fi-sivustoon vaan käsittää myös sisällön osittaisen käytön: kun tekstistä, kuvista, esityksistä, äänityksistä sekä videoista käytetään tai siteerataan vain niiden osia.

Kotisivu on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön. Kaikki käyttö kaupalliseen tarkoitukseen on kiellettyä. Kaupallinen käyttö nähdään omistusoikeuden loukkauksena ja on rangaistavaa.

Sivun sisällön saa tulostaa. Sisältöä ei kuitenkaan saa kopioida, esittää, tuottaa uudessa muodossa, levittää edelleen, antaa toisen käyttöön, lukea julkisesti, lähettää edelleen tai hyödyntää muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöön.

Sivustoa ei saa käyttää toimintaan, joka on vastoin lakia, moraalitonta tai muuten ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa.

Sivustolla olevia tavaramerkkejä tai muita tunnusmerkkejä ei saa käyttää.

Sivustoa tai osia siitä ei saa liittää omaan tai johonkin muuhun sivustoon ilman NOVASOLin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Sopimus käyttäjän ja NOVASOLin välillä

NOVASOL A/S, Virumgårdsvej 27, DK-2830 Virum.

Tämä sivusto on NOVASOLin luoma. Kaikki sivuston tekijänoikeudet ovat NOVASOLilla.

Sivuston tuottaa ja tarjoaa NOVASOL. Vieraillessaan novasol.fi-sivustolla käyttäjä hyväksyy alla olevat ehdot. Jos käyttäjä ei hyväksy ehtoja ei hänellä ole oikeutta käyttää sivustoja.

NOVASOLilla on yksinomainen oikeus kotisivustoonsa. Tekijänoikeus ei rajoitu ainoastaan itse www.novasol.fi-sivustoon vaan käsittää myös sisällön osittaisen käytön: kun tekstistä, kuvista, esityksistä, äänityksistä sekä videoista käytetään tai siteerataan vain niiden osia.

Kotisivu on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön. Kaikki käyttö kaupalliseen tarkoitukseen on kiellettyä. Kaupallinen käyttö nähdään omistusoikeuden loukkauksena ja on rangaistavaa.

Sivun sisällön saa tulostaa. Sisältöä ei kuitenkaan saa kopioida, esittää, tuottaa uudessa muodossa, levittää edelleen, antaa toisen käyttöön, lukea julkisesti, lähettää edelleen tai hyödyntää muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöön.

Sivustoa ei saa käyttää toimintaan, joka on vastoin lakia, moraalitonta tai muuten ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa.

Sivustolla olevia tavaramerkkejä tai muita tunnusmerkkejä ei saa käyttää.

Sivustoa tai osia siitä ei saa liittää omaan tai johonkin muuhun sivustoon ilman NOVASOLin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Vastuuvapaus

Sivuston sisältö julkaistaan sitoumuksetta.

NOVASOL

 • ei vastaa sivuston tai sen osien toimintavarmuudesta
 • ei vastaa sisällön oikeellisuudesta
 • ei takaa, että palvelimet ovat viruksettomia ja/tai sisällä muita vahingollisia komponentteja
 • ei vastaa, että sivusto vastaa odotuksiasi
 • ei miltään osin takaa sivustolla esitettyjen tuotteiden, palvelujen tai sisällön oikeellisuutta tai luotettavuutta

NOVASOLilla ei ole vastuuta sivustoilla ilmenevistä virheistä tai puutteista johtuvista välittömistä ja välillisistä vahingoista.

Yleiset rajoitukset

NOVASOL pidättää oikeuden ilman eri ilmoitusta ja koska tahansa muuttaa ja päivittää yleisiä ehtoja.

Sivustojen käyttö muutosten jälkeen tarkoittaa, että käyttäjä on hyväksynyt muutetut ehdot.

Sivuston palvelutaso voi vaihdella. Sivusto voi ajoittan olla suljettu tai sallia vain rajoitetun käytön ilman että sitä kompensoidaan käyttäjälle millään tavalla. NOVASOLiin saa aina yhteyden puhelimitse tai kirjeitse.

NOVASOL voi ilma eri ilmoitusta ja välittömästi pidättää käyttöoikeuden sivustoihin, jos sopimusta rikotaan. Käyttoikeutta voidaan vaihtoehtoisesti myös rajoittaa. Sopimusta on rikottu, jos sivuston käyttö nähdään vastoin hyviä tapoja, jotka määritellään eri tavoin eri ajankohtina.

NOVASOL ei takaa, että lähetettyä tietoa kuten (online –aktiviteetti tai muu tiedonsiirto) on otettu vastaan ja/tai käsitelty. Se, että tieto on lähetetty, ei tarkoita että online-aktiviteetti tai tiedonsiirto on hyväksytty tai että sitä ei ole otettu huomioon, vaan ainoastaan että tiedon lähetys on alkanut. Kaikki online-aktiviteetit ja tiedonsiirrot vaativat kirjallisen vahvistuksen..

Tietosuoja

Lue tietosuojastamme, joka on joka on myös osa tätä sopimusta NOVASOLin tietosuoja.

Periaatteet

NOVASOLin pyrkimys on, että sivustolla esitetty tieto on paikkansa pitävää, virheet korjataan ja että sivuston toiminnot ja muoto pysyvät päivitettyinä.

Vastaat itse sivustollamme tai sivustoltamme linkitetyillä sivustolla vierailemisesta aiheutuvista mahdollisista erityyppisistä kustannuksista.

Linkit

Kotisivustollamme sisältää normaalisti linkkejä muille sivustoille. Linkit ovat mukana osittain palvelusyistä, osittain siitä syystä, että erityyppinen tiedonsiirto on mahdollista. NOVASOL ei ota vastuuta siitä kuinka muut sivustot toimivat käyttäjän järjestelmässä. NOVASOL ei voi vaikuttaa muiden sivustojen toimintaan.

Linkittäminen muille sivustoille on kielletty.

NOVASOLin varausjärjestelmän käyttö

Tällä sivustolla voit varata vapaita loma-asuntoja käyttämällä NOVASOLin varausjärjestelmää. Sivulla voi myös olla tuotteita ja palveluja, jotka liittyvät loma-asunnon varaamiseen. Tältä sivustolta voi myös tehdä online-ostoja sekä erityyppisiä verkossa tapahtuvia tiedonsiirtoja. NOVASOLin järjestelmää käyttäessäsi

Sovellettava laki

Sopimus, joka on tehty tällä sivustolla olevien ehtojen pohjalta, noudattaa Ruotsin lainsäädäntöä, vaikka sopimus olisi tehty vierailemalla sivustolla muusta maasta.

Novasol © 2005

 1. takaat, että olet täysi-ikäinen ja että sinulla on hallintaoikeus omaisuuteesi
 2. olet hyväksynyt kaikki tällä sivustolla ilmoitetut ehdot
 3. takaat, pankkikortilla, jolla teet varaukset, on katetta
 4. lupaat välittömästi informoida NOVASOLia muutoksista, jotka voivat vaikuttaa maksukykyysi
 5. olet lukenut NOVASOLin matkustusehdot sekä sitoudut noudattamaan niitä
 6. sitoudut hyväksymään kaikki erityisehdot, jotka voivat koskea varaamaasi vuokrakohdetta
 7. vastaat itse kaiksita kustannuksista ja maksuista, joita voi aiheutua väärin tehdystä varauksesta